ระบบจัดการข้อมูล
งานประมูลเลขค้างชำระออกประมูลใหม่ (Extra)

หากท่านยังไม่เคยมี Account คลิกที่นี่ เพื่อทำการลงทะเบียน
- ลืมรหัสผ่าน


ค้นหารายการประมูล


เริ่มเปิดประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และปิดประมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 20:00 เป็นต้นไป รถเก๋ง กรุงเทพมหานคร
 • 2ขธ 6
  กรุงเทพมหานคร
  184,902 บาท
 • 2ขธ 3322
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • 2ขธ 3366
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • 2ขธ 3838
  กรุงเทพมหานคร
  34,000 บาท
 • 2ขธ 5544
  กรุงเทพมหานคร
  46,800 บาท
 • 2ขธ 5566
  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • 2ขธ 6633
  กรุงเทพมหานคร
  38,000 บาท
 • 2ขธ 6655
  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 2ขธ 7272
  กรุงเทพมหานคร
  45,900 บาท
 • 2ขธ 7676
  กรุงเทพมหานคร
  26,000 บาท
 • 2ขธ 7722
  กรุงเทพมหานคร
  36,000 บาท
 • 2ขธ 7755
  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • 2ขธ 7887
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • 2ขธ 8338
  กรุงเทพมหานคร
  34,000 บาท
 • 2ขธ 8822
  กรุงเทพมหานคร
  45,900 บาท
 • 2ขธ 8833
  กรุงเทพมหานคร
  31,000 บาท
 • 2ขธ 9911
  กรุงเทพมหานคร
  40,000 บาท
 • 2ขธ 9966
  กรุงเทพมหานคร
  54,000 บาท
 • 2ขท 1
  กรุงเทพมหานคร
  292,500 บาท
 • 2ขท 567
  กรุงเทพมหานคร
  89,100 บาท
 • 2ขท 1010
  กรุงเทพมหานคร
  25,500 บาท
 • 2ขท 1234
  กรุงเทพมหานคร
  112,500 บาท
 • 2ขท 2299
  กรุงเทพมหานคร
  46,800 บาท
 • 2ขท 3344
  กรุงเทพมหานคร
  49,500 บาท
 • 2ขท 7070
  กรุงเทพมหานคร
  36,634 บาท
 • 2ขท 7227
  กรุงเทพมหานคร
  55,800 บาท
 • 2ขท 7272
  กรุงเทพมหานคร
  59,400 บาท
 • 2ขท 7722
  กรุงเทพมหานคร
  48,600 บาท
 • 2ขท 8833
  กรุงเทพมหานคร
  27,000 บาท
 • 2ขท 8855
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • 2ขท 9009
  กรุงเทพมหานคร
  58,500 บาท
 • 2ขท 9977
  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 2ขธ 5
  กรุงเทพมหานคร
  147,000 บาท
 • 2ขธ 456
  กรุงเทพมหานคร
  210,799 บาท
 • 2ขธ 2020
  กรุงเทพมหานคร
  33,001 บาท
 • 2ขธ 3232
  กรุงเทพมหานคร
  46,800 บาท
 • 2ขธ 4000
  กรุงเทพมหานคร
  30,000 บาท
 • 2ขธ 4343
  กรุงเทพมหานคร
  31,000 บาท
 • 2ขธ 5577
  กรุงเทพมหานคร
  45,900 บาท
 • 2ขธ 7171
  กรุงเทพมหานคร
  48,600 บาท
 • 2ขผ 3003
  กรุงเทพมหานคร
  26,000 บาท
 • 2ขผ 3030
  กรุงเทพมหานคร
  24,500 บาท
 • 2ขผ 3737
  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • 2ขผ 7117
  กรุงเทพมหานคร
  28,000 บาท
 • 2ขผ 7700
  กรุงเทพมหานคร
  24,000 บาท
 • 2ขผ 9000
  กรุงเทพมหานคร
  56,000 บาท
 • 1ขธ 6789
  กรุงเทพมหานคร
  102,060 บาท
 • 1ขอ 1414
  กรุงเทพมหานคร
  88,290 บาท
 • 2ขต 7
  กรุงเทพมหานคร
  207,000 บาท
 • 2ขต 55
  กรุงเทพมหานคร
  119,999 บาท
 • 2ขต 1001
  กรุงเทพมหานคร
  41,000 บาท
 • 2ขต 1010
  กรุงเทพมหานคร
  43,001 บาท
 • 2ขต 1100
  กรุงเทพมหานคร
  38,000 บาท
 • 2ขต 1111
  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท
 • 2ขต 1313
  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 2ขต 1414
  กรุงเทพมหานคร
  42,555 บาท
 • 2ขต 1771
  กรุงเทพมหานคร
  37,001 บาท
 • 2ขต 2662
  กรุงเทพมหานคร
  59,400 บาท
 • 2ขต 3232
  กรุงเทพมหานคร
  37,000 บาท
 • 2ขต 3322
  กรุงเทพมหานคร
  35,000 บาท
 • 2ขต 3434
  กรุงเทพมหานคร
  36,000 บาท
 • 2ขต 3443
  กรุงเทพมหานคร
  32,000 บาท
 • 2ขต 3535
  กรุงเทพมหานคร
  57,600 บาท
 • 2ขต 3553
  กรุงเทพมหานคร
  49,500 บาท
 • 2ขต 4499
  กรุงเทพมหานคร
  36,000 บาท
 • 2ขต 5225
  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 2ขต 5533
  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • 2ขต 6006
  กรุงเทพมหานคร
  34,000 บาท
 • 2ขต 6060
  กรุงเทพมหานคร
  34,000 บาท
 • 2ขต 9889
  กรุงเทพมหานคร
  175,000 บาท
 • 2ขถ 1
  กรุงเทพมหานคร
  292,500 บาท
 • 2ขถ 5
  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท
 • 2ขถ 567
  กรุงเทพมหานคร
  79,200 บาท
 • 2ขถ 1000
  กรุงเทพมหานคร
  55,800 บาท
 • 2ขถ 2002
  กรุงเทพมหานคร
  56,700 บาท
 • 2ขถ 2200
  กรุงเทพมหานคร
  48,600 บาท
 • 2ขถ 2727
  กรุงเทพมหานคร
  63,900 บาท
 • 2ขถ 2772
  กรุงเทพมหานคร
  53,100 บาท
 • 2ขถ 3223
  กรุงเทพมหานคร
  58,500 บาท
 • 2ขถ 3355
  กรุงเทพมหานคร
  35,000 บาท
 • 2ขถ 3443
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • 2ขถ 3535
  กรุงเทพมหานคร
  40,000 บาท
 • 2ขถ 4499
  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 2ขถ 5252
  กรุงเทพมหานคร
  57,600 บาท
 • 2ขถ 5533
  กรุงเทพมหานคร
  30,000 บาท
 • 2ขถ 7272
  กรุงเทพมหานคร
  56,700 บาท
 • 2ขถ 7722
  กรุงเทพมหานคร
  46,800 บาท
 • 2ขถ 9009
  กรุงเทพมหานคร
  53,100 บาท
 • 2ขท 234
  กรุงเทพมหานคร
  108,000 บาท
 • 2ขท 345
  กรุงเทพมหานคร
  87,300 บาท
 • 2ขท 1177
  กรุงเทพมหานคร
  27,000 บาท
 • 2ขท 2002
  กรุงเทพมหานคร
  58,500 บาท
 • 2ขท 2020
  กรุงเทพมหานคร
  80,100 บาท
 • 2ขท 2200
  กรุงเทพมหานคร
  51,300 บาท
 • 2ขท 2525
  กรุงเทพมหานคร
  136,399 บาท
 • 2ขท 2552
  กรุงเทพมหานคร
  62,100 บาท
 • 2ขท 2626
  กรุงเทพมหานคร
  49,500 บาท
 • 2ขท 3322
  กรุงเทพมหานคร
  49,500 บาท
 • 2ขท 5005
  กรุงเทพมหานคร
  52,200 บาท
 • 2ขท 7007
  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • 2ขท 8338
  กรุงเทพมหานคร
  30,000 บาท
 • 2ขธ 88
  กรุงเทพมหานคร
  299,999 บาท
 • 2ขธ 345
  กรุงเทพมหานคร
  95,400 บาท
 • 2ขธ 1177
  กรุงเทพมหานคร
  53,100 บาท
 • 2ขธ 1717
  กรุงเทพมหานคร
  62,100 บาท
 • 2ขธ 2332
  กรุงเทพมหานคร
  48,600 บาท
 • 2ขธ 3344
  กรุงเทพมหานคร
  38,000 บาท
 • 2ขธ 3456
  กรุงเทพมหานคร
  89,100 บาท
 • 2ขธ 4455
  กรุงเทพมหานคร
  56,700 บาท
 • 2ขธ 5005
  กรุงเทพมหานคร
  26,500 บาท
 • 2ขธ 7007
  กรุงเทพมหานคร
  31,007 บาท
 • 2ขธ 8008
  กรุงเทพมหานคร
  66,600 บาท
 • 2ขผ 8118
  กรุงเทพมหานคร
  40,000 บาท
 • 2ขพ 3663
  กรุงเทพมหานคร
  50,400 บาท
 • 2ขผ 2233
  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • 2ขพ 555
  กรุงเทพมหานคร
  205,000 บาท
 • 2ขพ 2200
  กรุงเทพมหานคร
  28,001 บาท
 • 2ขพ 6776
  กรุงเทพมหานคร
  33,500 บาท
 • 2ขท 5
  กรุงเทพมหานคร
  152,118 บาท
 • 2ขท 4466
  กรุงเทพมหานคร
  30,333 บาท
 • 2ขท 5555
  กรุงเทพมหานคร
  224,590 บาท
 • 2ขท 6446
  กรุงเทพมหานคร
  30,333 บาท
 • 2ขท 9119
  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท